Tidsplan

1. kvartal 2011
Byggeriet er påbegyndt i december 2010. I 1. kvartal af 2011 færdigstøbes sokkel og kælder.
 
2. kvartal 2011
Elementmontering påbegyndes og færdiggøres inden 1. august.
 
3. kvartal 2011
Indvendige arbejder som el, VVS og tømmerarbejde påbegyndes.
 
4. kvartal 2011
Indvendige arbejder afsluttes. Malerarbejde udføres. Elevator og inventar monteres.
 
1. kvartal 2012
Sidste finpudsning af byggeriet. Marina House klar til indflytning.